Posten Norge

Posten Norge

Posten Norge AS har over 18 000 medarbeidere fordelt over hele Norge, dette gjør Posten Norge til det største frakt selskapet i Norge. Posten er også det eneste selskapet i Norge som dekker hele landet med privat post. De seneste årene har de fått en rekke konkurrenter, men ingen av disse kan enda dekke hele Norges befolkning slik som Posten Norge kan. Posten Norge har i de seneste årene spesialisert seg på post i butikk, her kan du hente pakker, sende pakker og kjøpe frimerker som du ellers kunne ha gjort på posten. Etter at Posten la ned de fleste postkontorene i Norge har dette gitt Posten store besparelser som har gjort at de kan oppgradere i andre deler av konsernet. Dette har gjort til at de har flyttet hoved sorterings anlegget sitt ifra Oslo til utkanten av Oslo nærmere Gardermoen. Sorterings anlegget til Posten Norge er det meste avanserte som finnes i verden.
Frem til 2016 hadde Posten Norge monopol på brevpost under 50 gram. Samme år som Posten ikke hadde monopol lenger kom den nye regjering i Norge frem med en ny lov at det ikke var påbudt at Posten skulle levere Post på Lørdager lengere. Post på lørdag hadde til nå vært store tapskostnader for Posten som den Norske regjerningen hadde dekket til nå. Dette høres ironisk nok ut da Posten Norge AS er heleid datter selskap av den Norske stat. Fra og med 2012 – 2017 brukte Posten milliarder av kroner på å kjøpe opp andre små konkurrenter. I 2017 endret Posten Norge sin fremgangsmåte og har nå latt flere konkurrenter komme på banen.
Per i dag har Posten Norge AS flere datter selskaper som baserer seg på en eller måte frakt til private husholdninger i Norge. Posten er påtenkt private mens Bring er ment for bedrifter, begge disse har samme eiere og er egentlig det samme selskapet i dag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *